Gạc y tế các loại: Vô trùng bằng khí E.O.Gas
Gợi ý từ khóa: Thiết bị y tế, Hóa chất, Vật Tư,