Gợi ý từ khóa: Thiết bị y tế, Hóa chất, Vật Tư,
Hóa Chất Đông Máu

Hóa Chất Đông Máu

Special Price Liên Hệ

Mô tả ngắn

STT

Tên hóa chất

ĐVT

Quy cách đóng gói

Nước/Hãng sản xuất

1

Bio – CK (APTT)

Hộp

6 x 3 ml

Biolabo - Pháp

2

Bio – TP (PT)

Hộp

6 x 4 ml

Biolabo - Pháp

3

Bio- Fib (Fibrinogen)

Hộp

6 x 4 ml

Biolabo - Pháp