Gợi ý từ khóa: Thiết bị y tế, Hóa chất, Vật Tư,
Gạc y tế

Gạc y tế

Special Price Liên Hệ

Mô tả ngắn

1

Gạc mét khổ 0,8 – 1m

Mét

Mét

Bảo Thanh - VN

2

Gạc phẩu thuật 10 x 10cm x 6 lớp (Vô trùng)

Gói

Gói/10 miếng

Bảo Thanh - VN

3

Gạc phẩu thuật 10 x 10cm x 6 lớp, có cản quang (Vô trùng)

Gói

Gói/10 miếng

Bảo Thanh - VN

4

Gạc phẩu thuật 10 x 10cm x 12 lớp, có cản quang (Vô trùng)

Gói

Gói/10 miếng

Bảo Thanh - VN

5

Gạc phẩu thuật ổ bụng 30 x 40cm x 6 lớp, có cản quang (Vô trùng)

Gói

Gói/5 miếng

Bảo Thanh - VN

6

Gạc miếng phẩu thuật (Gạc ruột thừa) 6 x 80cm x 3 lớp, có cản quang (Vô trùng)

Gói

Gói/5 miếng

Bảo Thanh - VN

7

Gạc phẩu thuật 10 x15 cm x 8 lớp. (Vô trùng)

Gói

Gói/10 miếng

Bảo Thanh - VN

8

Gạc phẩu thuật ổ bụng 30 x 30 cm x 6 lớp, có cản quang (vô trùng)

Gói

Gói/5 miếng

Bảo Thanh - VN

9

Gạc phẩu thuật ổ bụng 40 x 40 cm x 4 lớp, có cản quang (vô trùng)

Gói

Gói/5 miếng

Bảo Thanh - VN

10

Băng cuộn 0,09 x 2,5m (vô trùng)

Cuộn

Thùng/2000 cuộn

Bảo Thanh - VN

11

Gạc miếng 5 x 6,5 cm x 12 lớp   (vô trùng)

Gói

Gói/10 miếng

Bảo Thanh - VN

12

Gạc miếng 8 x 9 cm x 12 lớp (vô trùng)

Gói

Gói/10 miếng

Bảo Thanh - VN