Gợi ý từ khóa: Thiết bị y tế, Hóa chất, Vật Tư,
MẶT HÀNG QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

MẶT HÀNG QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

Special Price Liên Hệ

Mô tả ngắn

STT

Tên hàng hóa

ĐVT

Qui cách

Nước/ Hãng sản xuất

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI B

1

HBsAg 4mm

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE) - Mỹ +Trung Quốc

2

HBsAg 5mm

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

3

HBsAg que ( 3.5mm )

Hộp

50 test/hộp

Onsite CTK Biotech - Mỹ

4

HbsAg que ( 4 mm )

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

5

HbsAg khay

Hộp

40 test/hộp

FASTEP - Mỹ

6

HbsAg khay

Hộp

100 test/hộp

Abbott (Alere) - Nhật

7

HbsAg Multil

Hộp

100 test/hộp

SD -Hàn Quốc

8

HbsAg Device 30 test hộp

Hộp

30 test/hộp

SD -Hàn Quốc

9

HbsAb que (4 mm )

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE) - Mỹ +Trung Quốc

10

HbsAb que (4 mm )

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

11

HBeAg  khay

Hộp

40 test/hộp

FASTEP - Mỹ

12

HBeAg  khay

Hộp

25 test/hộp

AMVI - Việt Nam

13

HbeAb  khay

Hộp

40test/hộp

FASTEP - Mỹ

14

HbcAb  khay

Hộp

40 test/hộp

FASTEP - Mỹ

15

HBeAg khay

Hộp

25 test/hộp

Healgen -Mỹ

16

HbeAb  khay

Hộp

25 test/hộp

Healgen -Mỹ

17

HbcAb  khay

Hộp

25 test/hộp

Healgen -Mỹ

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI C

1

HCV que  ( 4 mm )

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

2

HCV que  ( 4 mm )

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

3

HCV que  ( 3.5 mm )

Hộp

50 test/hộp

Onsite CTK Biotech - Mỹ

4

HCV que

Hộp

100 test/hộp

Serocheck -Mỹ

5

HCV Multi

Hộp

100 test/hộp

SD -Hàn Quốc

6

HCV Device

Hộp

30 test/hộp

SD -Hàn Quốc

TEST XÉT NGHIỆM HIV

1

HIV Multi

Hộp

100 test/hộp

SD -Hàn Quốc

2

HIV Device

Hộp

25 test/hộp

SD -Hàn Quốc

3

HIV Device

Hộp

30 test/hộp

SD -Hàn Quốc

4

HIV que 4mm

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

5

HIV  khay

Hộp

40 test/hộp

FASTEP - Mỹ

6

HIV que

Hộp

50 test/hộp

Healgen -Mỹ

7

HIV  khay

Hộp

25 test/hộp

Healgen -Mỹ

Test dùng để tầm soát vi khuẩn Helicobacter pylori trong các mẫu sinh thiết dạ dày dựa
vào khả năng sinh enzyme urease của vi khuẩn này. Thời gian cho kết quả 5 - 60 phút

1

Urease N.S

Hộp

30 test/hộp

Việt Á - Việt Nam

Test dùng để xác định vi khuẩn Helicobacter pylori trong các mẫu sinh thiết dạ dày dựa vào khả năng sinh enzyme urease của vi khuẩn này. Đóng gói: Nhỏ gọn, dạng gel, dễ bảo quản và sử dụng

1

HP Test ( CLO - Test )

Hộp

100 test/hộp

Việt A - Việt Nam

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY

1

Hpylory Ab khay

Hộp

40 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

2

Hpylory Ab que 4mm

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

3

Hpylory Ab khay

Hộp

25 test/hộp

Serocheck - Mỹ

4

Hpylory Ab khay

Hộp

30 test/hộp

Onsite CTK Biotech - Mỹ

5

Hpylory Ag khay ( thử phân )

Hộp

25 test/hộp

Onsite CTK Biotech - Mỹ

6

Hpylory Ab khay

Hộp

40 test/hộp

FASTEP - Mỹ

7

Hpylory Ab que 4 mm

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

8

Hpylory Ab Device

Hộp

30 test/hộp

SD -Hàn Quốc

9

Hpylory Ag khay ( thử phân )

Hộp

20 test/hộp

Fortress -Anh

10

Hpylory Ab khay Device

Hộp

30 test/hộp

Bioland-NanoSign Hàn Quốc

11

Hpylory Ab IgG/IgM khay Device

Hộp

30 test/hộp

Bioland-NanoSign Hàn Quốc

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI A

1

HAV IgM

Hộp

30 test/hộp

Onsite CTK Biotech - Mỹ

2

HAV IgM

Hộp

40 test/hộp

FASTEP - Mỹ

3

HAV IgM

Hộp

25 test/hộp

Serocheck -Mỹ

4

HAV IgM

Hộp

30 test/hộp

Bioland-NanoSign Hàn Quốc

5

HAV IgMG/IgM

Hộp

25 test/hộp

SD -Hàn Quốc

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI E

1

HEV IgM

Hộp

30 test/hộp

Onsite CTK Biotech - Mỹ

2

HEV IgM

Hộp

30 test/hộp

Bioland-NanoSign Hàn Quốc

TEST XÉT NGHIỆM GIANG MAI

1

Syphilis que ( 4 mm )

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

2

Syphilis que ( 4 mm )

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

3

Syphilis que ( 3.5mm )

Hộp

50 test/hộp

Onsite CTK Biotech - Mỹ

4

Syphilis que ( 3.5mm )

Hộp

50 test/hộp

Healgen- Mỹ

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN HPV ( tử cung )

1

HPV

Hộp

20 test/hộp

SeroCheck - Mỹ

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN Chlamydia

1

Test Chlamydia (Khay)

Hộp

20 test/hộp

FASTEP - Mỹ

2

Test Chlamydia (Khay)

Hộp

20 test/hộp

Sero Check - Mỹ

STT

Tên hàng hóa

ĐVT

Qui cách

Nước/ Hãng sản xuất

MARKER NHỒI MÁU CƠ TIM

1

Troponin I khay

Hộp

40 test/hộp

FASTEP - Mỹ

2

Troponin I khay

Hộp

20 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

3

Troponin I khay

Hộp

25 test/hộp

Healgen - Mỹ +Trung Quốc

TEST XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN LAO

1

TB

Hộp

40 test/hộp

FASTEP - Mỹ

2

TB

Hộp

25 test/hộp

Sero-Check - Mỹ

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN BỆNH SỐT RÉT

1

Malaria Pf/Pv Ag

Hộp

25 test/hộp

SD -Hàn Quốc

2

Malaria Pf/Pan Ag

Hộp

35 test/hộp

FASTEP - Mỹ

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN ROTA VIRUS

1

Rota virus Ag

Hộp

25 test/hộp

Serocheck - Mỹ

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN RUBELLA

2

Rubella IgG/IgM

Hộp

25 test/hộp

SD -Hàn Quốc

3

Rubella IgG/IgM

Hộp

30 test/hộp

Bioland-NanoSign Hàn Quốc

TEST XÉT NGHIỆM SỐT XUẤT HUYẾT

1

Dengue Ag (NS1 Ag )

Hộp

30 test/hộp

Onsite CTK Biotech - Mỹ

2

Dengue IgG/IgM

Hộp

30 test/hộp

Onsite CTK Biotech - Mỹ

3

Dengue IgG/IgM

Hộp

40 test/hộp

FASTEP - Mỹ

4

Dengue NS1 Ag

Hộp

25 test/hộp

Chemux Bios - Mỹ

5

Dengue Ag (NS1 Ag )

Hộp

25 test/hộp

SD -Hàn Quốc

6

Dengue IgG/IgM

Hộp

25 test/hộp

SD -Hàn Quốc

TEST XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ

1

AFP khay

Hộp

20 test/hộp

Fortress -Anh

2

CEA khay

Hộp

20 test/hộp

Fortress -Anh

3

PSA khay

Hộp

20 test/hộp

Fortress -Anh

4

AFP khay

Hộp

20 test/hộp

Bioland-NanoSign Hàn Quốc

5

CEA khay

Hộp

20 test/hộp

Bioland-NanoSign Hàn Quốc

6

PSA khay

Hộp

20 test/hộp

Bioland-NanoSign Hàn Quốc

7

AFP 3mm

Hộp

100 test/hộp

Serocheck -Mỹ

8

CEA 3mm

Hộp

100 test/hộp

Serocheck -Mỹ

9

PSA 3mm

Hộp

100 test/hộp

Serocheck -Mỹ

10

AFP 4mm

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

11

CEA 4mm

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

12

PSA 4mm

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

13

AFP 3mm

Hộp

50 test/hộp

Healgen-Mỹ

14

CEA 3mm

Hộp

50 test/hộp

Healgen-Mỹ

15

PSA 3mm

Hộp

100 test/hộp

Healgen-Mỹ

TEST XÉT NGHIỆM CHẤT GÂY NGHIỆN

1

Morphine/Heroin 5mm

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

2

MET strip (Methamphetamine)

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

3

AMP strip (Amphetamine )

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

4

THC strip (Bồ đà/ cần sa )

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

5

Morphine 4mm

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

6

MET strip (Methamphetamine)

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

7

AMP strip (Amphetamine )

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

8

THC strip (Bồ đà/ cần sa )

Hộp

50 test/hộp

FASTEP - Mỹ

9

DOA Multi 4 Drug
( Morphine - THC - MET-MDMA)

Hộp

25 test/hộp

FASTEP - Mỹ

10

DOA Multi 4 Drug
( Morphine - THC - AMP-MDMA)

Hộp

15 test/hộp

AMVI - Việt Nam

TEST PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

1

Que thử nước tiểu 10 TS Mission

Hộp

100 test/hộp

ACON - Mỹ

2

Que thử nước tiểu 11 TS Mission

Hộp

100 test/hộp

ACON - Mỹ

3

Que thử nước tiểu 10 TS Teco

Hộp

100 test/hộp

Teco -Mỹ

4

Que thử nước tiểu 10 TS Teco chạy máy Siemens Multistix 10SG

Hộp

100 test/hộp

Teco -Mỹ chay được cho máy Siemens Multistix 510SG

5

Que thử nước tiểu 11 TS Teco

Hộp

100 test/hộp

Teco -Mỹ

6

Que thử nước tiểu 11TS CYBOW

Hộp

100 test/hộp

CYBOW -Hàn Quốc

7

Que thử nước tiểu 13TS Combina

Hộp

100 test/hộp

Human -Đức

8

Que thử nước tiểu 11TS Combina

Hộp

150 test/hộp

Human -Đức

9

Que thử nước tiểu 11Ts Combi Screen

Hộp

150 test/hộp

Combi Screen- Đức

10

Que thử nước tiểu Combu 10M

Hộp

100 test/hộp

Roche -Đức

11

Que thử nước tiểu Dirui H10

Hộp

100 test/hộp

Dirui -Trung Quốc

12

Que thử nước tiểu Dirui A10

Hộp

100 test/hộp

Dirui -Trung Quốc

13

Que thử nước tiểu Urit 11A

Hộp

100 test/hộp

Urit -Trung Quốc

14

Que thử nước tiểu Medi test combi 11

Hộp

100 test/hộp

Macherey -Nagel Đức

15

Que thử nước tiểu Uro-dip 10e

Hộp

100 test/hộp

Erba-Đức

16

Que thử nước tiểu LabStrip 11TS

Hộp

150 test/hộp

Hungary

17

Que thử nước tiểu Multistix 10SG

Hộp

100 test/hộp

Siemens-Poland

18

Que thử nước tiểu Uri-Screen 11

Hộp

100 test/hộp

Đức

TEST THỬ THAI

1

Test thử thai Quick Strip

Hộp

24 test/hộp

Tân Á - Việt Nam

2

Test thử thai Amestick

Bịch

100test/bịch

Tân Á - Việt Nam

3

Test thử thai que 5mm

Hộp

50 test/hộp

ABON(ALERE ) - Mỹ +Trung Quốc

TEST RỤNG TRỨNG LH

1

Test phát hiện ngày rụng trứng LH

Bịch

100test/bịch

Tân Á - Việt Nam

MẶT HÀNG LATEX

1

CRP Latex (Nhiễm trùng máu )

Hộp

100 test/hộp

Analyticon-Đức

2

ASO Latex (Liên cầu khuẩn β)

Hộp

100 test/hộp

Analyticon-Đức

3

RF Latex (Thấp Khớp )

Hộp

100 test/hộp

Analyticon-Đức

MẶT HÀNG HUYẾT THANH Anti ABO

1

Anti A

Hộp

10 lọ /hộp

Fortress -Anh

2

Anti B

Hộp

10 lọ /hộp

Fortress -Anh

3

Anti AB

Hộp

10 lọ /hộp

Fortress -Anh

4

Anti D

Hộp

10 lọ /hộp

Fortress -Anh

MẶT HÀNG VÒNG TRÁNH THAI

1

Vòng tránh thai Tcu 380A

Cái

1 cái

Ấn Độ

MẶT HÀNG QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

1

Que đường huyết On Call Plus

Hộp

25 que/1 hôp

ACON - Mỹ